• Company Assisstance
  • Boekhouding
  • Fiscaliteit
  • Startersbegeleiding
  • Gratis eerste advies

 

Verworpen Uitgaven

Verworpen uitgaven
Te verwerpen %

Niet-aftrekbare belastingen
100%*
Gewestelijke belastingen, heffingen, retributies
100%*
Geldboeten, verbeurdverklaringen, straffen van alle aard
100%*
Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdrage en -premies
100%
Niet-aftrekbare autokosten, minderwaarden op autovoertuigen
Naar gelang de CO2-uitstoot
17% Voordeel alle aard bedrijfswagens (vanaf 1.01.2012)
17% VAA
Niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken
50%*
Niet-aftrekbare restaurant kosten
31%*
Kosten voor niet specifieke beroepskledij
100%
Overdreven interesten
100%
Ineresten m.b.t. een deel van bepaalde leningen
100%
Abnormale goedgunstige voordelen
100%
Sociale voordelen
100%*
maatlijd-, sport-, cultuur- en ecocheques
100* als overdreven sociaal voordeel
Liberaliteiten
100%
Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen
100%
Terugneming van vroegere vrijstellingen
100%
Werknemersparticipaties
100%
Vergoeding wegens ontbrekende coupon
100%
Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken
100%
Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies
100%
Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde staten
100%
Niet verantwoorde kosten of voordelen alle aard begrepen in een
ten name van de verkrijger gevestigde aanslag
100%