• Company Assisstance
  • Boekhouding
  • Fiscaliteit
  • Startersbegeleiding
  • Gratis eerste advies

 

Tarieven

Heldere tarieven met een vast maandbedrag
Company Assistance werkt met heldere tarieven en vaste maandbedragen. Zo registreren we in alle transparantie onze gepresteerde uren in een timesheet.

Bij Company Assistance ontvangt u dus géén vaag totaalfactuur op het eind van het jaar of facturen op basis van onduidelijke prestaties.
Wij staan voor transparantie op alle vlakken, dus ook voor onze tarieven.


Twee mogelijkheden voor nieuwe klanten

  • We spreken een duidelijk uurtarief af. De geleverde prestaties rekenen we - vergezeld van een duidelijke prestatielijst - aan op maandelijkse basis.

  • In functie van de verwachte workload spreken wij een vast maandbedrag af. Dit bedrag passen we na twaalf maanden aan op basis van de werkelijke prestaties. Afhankelijk van de situatie ligt het nieuwe tarief dan hoger of lager voor de komende twaalf maanden. Ieder jaar bekijken we dit maandbedrag opnieuw. In dit scenario werken wij niet met vervelende afrekeningen.