• 001
  • 002

 

Over ons

 

Werkwijze

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden staat het leveren van meerwaarde gecombineerd met handhaving van de kwaliteit voorop. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de voor de hand liggende cijfers en gegevens, maar ook naar de specifieke bedrijfseconomische situatie van de ondernemer en onderneming. Bij nieuwe relaties gaan wij eerst na of wij in staat zijn om meerwaarde te leveren, waarbij wij als uitgangspunt hanteren dat de dagelijkse (financiële) administratie allereerst een taak is van de onderneming zelf. Na een grondige kennismaking geven wij vooraf inzicht in de benodigde tijd en de te verwachten kosten van onze dienstverlening, wij bieden ‘value for money’. Over de kosten kunnen vaste afspraken gemaakt worden.

 

Samenwerking

Het uitbreiden en op peil houden van het niveau van beroepsuitoefening is een belangrijk aspect van de kwaliteitshandhaving van onze dienstverlening. Daarnaast onderhouden wij regelmatig contact met verschillende specialisten in andere disciplines. Dat geldt niet alleen voor een netwerk van collega’s, maar ook voor notarissen, advocaten, sociale secretariaten en sociale verzekeringsfondsen, bankiers enzovoort.

 

 

Beroepsorganisatie

Wij zijn aangesloten bij het "Het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF). Het systeem van collegiale toetsing, de voorgeschreven permanente educatie, andere regelingen en voorschriften en een actief toezicht garanderen een goede beroepsuitoefening.

 

 

Legal disclaimer

Hoewel bij het maken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Company Assistance bvba is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze WWW-site.

Bepaalde verwijzingen in deze WWW-site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Company Assistance bvba geen controle heeft. Company Assistance bvba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of ieder ander aspect van de informatie op de servers.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieeel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Company Assistance bvba