• 001
  • 002

 

Loonadministratie

 

Voor het verzorgen van de loonadministratie van uw medewerkers en personeel doen wij beroep op gespe-cialiseerde sociale secretariaten, wij verwerken ze natuurlijk wel in uw boekhouding.

Zij zorgen voor het opstellen van de loonfiche en de aangifte van de bedrijfsvoorheffing en sociale lasten.

Tevens zorgen zij dat maandelijks de 'voordelen alle aard' voor de auto's worden berekend en aangegeven. Jaarlijks berekenen zij ook de 'voordelen alle aard' voor de algemene kosten.