• 001
  • 002

 

Financiële planning

 

Een belangrijk aspect van het ondernemen is het tijdig nemen van de juiste beslissingen. Denk hierbij aan de keuze van de ondernemingsvorm, het al dan niet aangaan van samenwerkingsverbanden,  huwelijksvoor-waarden, het (ondernemers)testament, rechtsvorm, juridische structuur, financieringsverhoudingen, succes-sieplanning, et cetera.

 

Met behulp van financiële business planning wordt een inventarisatie van de bestaande situatie gemaakt met daarna een grondige analyse. Aan de hand van de wensen van de ondernemer en de uitkomsten van de analyse volgt een aantal concrete aanbevelingen en oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het wijzigen van het testament van de ondernemer en zijn partner, het wijzigen van de vennootschapstructuur, ...