• 006
  • 007

 

Boekhouding

 

Ondernemers moeten beslissingen kunnen nemen op basis van betrouwbare cijfers. Zaakvoerders mogen daarom eisen dat de cijfers een juist beeld geven. Wij richten ons op het samenstellen en controleren van de financiële verantwoording.

 

Onze controleaanpak is cliëntgericht waarbij de aandacht met name uitgaat naar de typische kenmerken en specifieke omstandigheden van de onderneming. Onze persoonlijke betrokkenheid bij de onderneming en de ondernemer komt daarin helder naar voren. Dit betekent dat de ondernemer meer van ons kan verwachten, zijn/haar uitdagingen en doelstellingen staan immers centraal. Bij de uitvoering van onze opdracht richten wij ons ook op de processen achter de cijfers, zodat wij bij kansen of bedreigingen pro-actief kunnen adviseren.

 

Enkele van onze courante taken:

  • het efficiënt inrichten van de financiële administratie
  • het opzetten en stroomlijnen van de interne verslaggeving
  • het begeleiden bij het starten of overnemen van een onderneming
  • de begeleiding bij het opstellen van begrotingen, prognoses en financieringsaanvragen